Objavljeno u Službene obavijesti, 10.08.2022.

Objava javne rasprave i poziv za javnu raspravu o Prijedlogu plana u provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone "Jošine" u Vinkovcima

Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17., 114/18., 39/19., 98/19., u nastavku Zakon), Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU

o Prijedlogu plana u provođenju postupka stavljanja izvan snage 

Detaljnog plana uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone "Jošine" u Vinkovcima

 

(1)  Javni uvid i Javna rasprava u prijedlog plana u postupku stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja proizvodno-servisno-skladišne zone "Jošine" u Vinkovcima, započinje 12. kolovoza 2022. godine, a završava 19. kolovoza 2022. godine.

(2)  Tijekom trajanja javne rasprave, tekstualni i grafički dio Prijedloga plana bit će izložen u prostorijama Grada Vinkovaca, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, I. kat, 32100 Vinkovci, svakim radnim danom od 07.30 sati do 15.30 sati. Uvid u prijedlog predmetnog plana za vrijeme trajanja javnog uvida bit će moguć i na mrežnim stranicama Grada Vinkovaca: www.grad-vinkovci.hr

(3)  Javno izlaganje o Prijedlogu plana, sa stručnim obrazloženjem Izrađivača, održat će se dana 17. kolovoza 2022. godine (srijeda) u 13,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Vinkovaca, na adresi Bana Jelačića 1, 32100 Vinkovci, prizemlje.

(4)  Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi te da tijekom javne rasprave i javnog uvida daju svoja mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog plana.

(5)  Temeljem članka 97. i članka 101. Zakona, posebna obavijest o javnoj raspravi s traženjem dostave mišljenja, dostaviti će se javnopravnim tijelima.

     (6)  Davanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog predmetnog          plana mogu se podnositi samo u skladu s člankom 100. i 101. Zakona,       zaključno do 19. kolovoza 2022. godine u:

  • prostorijama Grada Vinkovaca, Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci;
  • putem pošte na adresu Grad Vinkovci, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32100 Vinkovci,
  • dostavom elektroničkom poštom na e-mail: mandica.sankovic@vinkovci.hr, te u
  • Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

     (7)  Očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u      roku, nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu       podnositelja, neće se uzeti u obzir.     (8) Dodatne informacije dostupne u: Grad Vinkovci, Upravni odjel za       prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Kralja Zvonimira 1, 32100       Vinkovci, tel: 032/493-314, fax: 032/493-313, 098/972-4054, e-mail:        mandica.sankovic@vinkovci.hr

PROČELNIK

Davor Mecanović, dipl. iur.

DPU_Josine_Vk_objavaJavneStavljanjeIzvanSnage-slanje.zip

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font