Objavljeno u Službene obavijesti, 05.01.2024.

Javni poziv- Vatrogasna ulica

 

GRADONAČELNIK

KLASA: 940-01/23-01/232

URBROJ: 2196-4-2-24-6

Vinkovci, 03. siječnja 2024. god.

 

            Na temelju članka 131., 132. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23) Grad Vinkovci objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V

 

I.

 

            Grad Vinkovci započinje s postupkom evidentiranja izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu – Vatrogasnu ulicu izgrađenu na:

- dijelu k.č.br. 3038 Vatrogasna ulica sa 5326 m², upisane u zk.ul.br. 8604, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca - javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta,

- dijelu k.č.br. 3187/3 2 Skladišta 4A i 4B i dvorište u Istarskoj ulici sa 1580 m², upisane u zk.ul.br. 7918, k.o. Vinkovci, vlasništvo UTTD KUNJEVCI d.d., Vinkovci, Bana Jelačića 6,

- dijelu k.č.br. 3207 Kuća br. 30 i  dvor. u ul. B. Jelačića sa 555 m², upisane u zk.ul.br. 527, k.o. Vinkovci, suvlasništvo u ¼ dijela Osrečki Damira iz Vinkovaca, Kneza Domagoja  47, u 2/4 dijela Osrećki Dominika iz Rokovaca, Pavina 2A i ¼ dijela Osrećki Damira iz Vinkovaca, Bana Jelačića 30,

- k.č.br. 3209 Gradilište u Vojarskoj ulici sa 262 m², upisane u zk.ul.br. 2216, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca,

- k.č.br. 3211 Ulica Vatrogasna sa 67 m², upisanoj u zk.ul.br. 9352, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca - javno dobro u općoj uporabi – nerazvrstana cesta,

- dijelu k.č.br. 3292/2 Kuća br. 12 i dvorište ul. Vatrogasna sa 263 m², upisane u zk.ul.br. 3220, k.o. Vinkovci, kao etažno vlasništvo u 177/463 dijela Dekanović Antuna iz Vinkovaca, B. Jelačića 6, u 72/463 dijela Grgić Zlatka iz Vinkovaca, K. Domagoja 32, u 54/463 dijela Krznarić Kate iz Andrijaševaca, A. Starčevića 7, u 54/463 dijela Krznarić Đure iz Andrijaševaca, A. Starčevića 7, u 53/463 dijela Kolarević Andričević Stane iz Vinkovaca, Vatrogasna 12, u 53/463 dijela Bašaragin Čedomira iz Vinkovaca, Vatrogasna 12,

- dijelu k.č.br. 3298/2 Oranica u Vatrogasnoj ulici a 240 m², upisanoj u zk.ul.br. 3687, k.o. Vinkovci, kao vlasništvo Grada Vinkovaca i

- dijelu k.č.br. 3300/2 Oranica u ul. M. Gupca sa 390 m², upisane u zk.ul.br. 331, k.o. Vinkovci, vlasništvo Grada Vinkovaca.

 

            Ovim putem obavještavaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama, te vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama o započinjanju i tijeku postupka.

 

 

 

II.

 

            Geodetski elaborat izvedenog stanja za nerazvrstanu cestu izradit će Geodet d.o.o. Vinkovci, Vinkovci, Slavonska 4, ovlašteni inženjer geodezije Danijel Bošković, mag. ing. geod., evidentiran u komori pod oznakom Geo 1351.

            Predstavnici Grada Vinkovaca i Geodet d.o.o. Vinkovci obilježit će granice zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta. Radovi na obilježavanju granica zemljišta započinju 12.  siječnja 2024. god.

 

III.

 

            Vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na gore navedenim katastarskim česticama i na nekretninama koje neposredno graniče s predmetnim katastarskim česticama mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat za evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste dana 22. siječnja 2024. godine (ponedjeljak), u vremenu od 9,00 do 14,00 sati, u prostorijama Grada Vinkovaca u Vinkovcima, u Ulici bana J. Jelačića 1, II. kat, soba br. 31.

 

 

 

GRADONAČELNIK

Ivan Bosančić, mag. oec.

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font