Registar ugovora

Registar ugovora ažurira se svakih šest mjeseci. Objave ovih registara propisane su Zakonom o javnoj nabavi, a i Akcijskim planom za 2015. – 2016. godinu vezanom uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje 2015.- 2020. godine  (NN 79/15).


Registar ugovora sukladno ZJN 2016


2018.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma


2012.

2013.

2014.  

2015.

2016.

2017.


Registar ugovora jednostavne nabave


2016.

2017.