izjava o nepostojanju sukoba interesa

OBJAVA O UDJELIMA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA U POSLOVNIM SUBJEKTIMA, SUKLADNO ČLANKU 4. ST. 4. ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA

Vijećnik  Robi Ević

suvlasnik 20% udjela u poslovnom subjektu „Vianova projekt“ d. o. o. Vinkovci, nije u poslovnim odnosima s Gradom ili pravnim osobama kojima je Grad vlasnik ili osnivač.

Vijećnik Petar Šimić

suvlasnik 50% udjela u poslovnom subjektu Grad export, d o. o. Vinkovci, nije u poslovnim odnosima s Gradom ili pravnim osobama kojima je Grad vlasnik ili osnivač.

Vijećnik Tomislav Miličević

 vlasnik poslovnog subjekta T Code, Vinkovci, nije u poslovnim odnosima s Gradom ili pravnim osobama kojima je Grad vlasnik ili osnivač.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font