Grb i zastava

Grad Vinkovci ima svoju zastavu i grb.

Grb Grada je povijesni grb Grada Vinkovaca iz 1923. godine.

Prema nacrtu i opisu grba, taj grb dijele u tri dijela srebrne pruge, jedna vodoravna, druga okomita.

Prvo desno polje je zlatne boje i urešeno je s tri grozda. Boje grozdova su crvena, bijela i plava. Lijevo je polje crveno i urešeno s tri klasa žita. Na trećem je donjem polju sudbeni kameni stol bijele boje, a nad njime lebde tri rode srebrne boje. Nad cijelim je grbom zlatna zidana kruna.

Dimenzije zastave su:širina l00 cm, visina 200 cm.

Zastavu čine naizmjenično poredani rombovi zlatne i bijele boje čija je duža dijagonala postavljena uzdužno.

Dužina stranice romba je l7,5 cm.

Rombove čine dijagonale i njima paralelne dužine između kojih je razmak l5 cm.

Gornji rub zastave čini red istokračnih trokuta zlatne boje s vrhom okrenutim prema dolje (polovice rombova), a donji rub čini red rombova zlatne boje.

Donji rub zastave je nazubljen i čine ga vrhovi rombova zlatne boje.

Grb Grada smješten je u sredini zastave 30 cm od lijevog i desnog ruba zastave, te 65 cm od gornjeg ruba.

Grb Grada je povijesni.

Širina grba je 40 cm, visina grba je 60,4 cm

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font