Centar za socijalnu skrb Vinkovci


Glagoljaška 31 E

32 000 Vinkovci

Centrala: 
032/332-315

Telefax:
032/332-478

Ravnatelj/ica: 
Gordana Trifunović, dipl.soc.pedagog
Tel: 032/331-216

SOCIJALNA SKRB
Socijalna skrb je djelatnost kojom se ostvaruje društvena briga i interes za socijalnu sigurnost osoba, kojima je pored svih drugih mjera i regulativa za ostvarivanje ekonomske, socijalne i osobne sigurnosti, potrebna pomoć i društvene zajednice.

Oblici pomoći u okviru socijalnog programa Grada Vinkovaca

  1. pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja
   • pomoć za podmirenje troškova najamnine
   • pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga
  2. pravo na pomoć za nabavu opreme novorođenčeta
  3. pravo na pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima
  4. pravo na pomoć za pohađanje male škole
  5. pravo na pomoć za boravak djece s teškoćama u razvoju u specijaliziranim ustanovama
  6. pravo na pomoć za asistenta u nastavi
  7. pravo na pomoć za rehabilitaciju i resocijalizaciju invalida u društvo
  8. pravo na pomoć za edukaciju za osobe sa posttraumatskim stresnim poremećajem
  9. pravo na jednokratnu novčanu pomoć
  10. pravo na novčanu pomoć za umirovljenike
  11. pomoć za redovitu djelatnost udruga, ustanova, organizacija i klubova invalidnih, hendikepiranih i liječenih osoba, te provođenje njihovih programa
  12. Poticaji za zapošljavanje
  13. Projekt «Grad Vinkovci – prijatelj djece"

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font