Tehnička škola Ruđera Boškovića Vinkovci


Tehnička škola Ruđera Boškovića u Vinkovcima, osnovana je 5. srpnja 1963. godine. Toga dana osnovan je Školski centar metalsko-elektro struke koji se sastojao od četiri područja:

1. Škola za učenike u privredi, metalsko - elektro struke 
2. Škola s praktičnom obukom metalske struke
3. Tehnička škola sa strojarskim i elektro odjelom 
4. Studijski centar više metalske struke

Osnovni zadatak Centra bio je osposobljavanje kvalificiranih radnika i tehničara za potrebe gospodarstva grada Vinkovaca i šire okolice. Posljedica je to sve snažnijeg razvoja grada i njegovog gospodarstva ali i promjena u razvoju srednješkolskog obrazovanja.

Školski centar djelovao je kao zasebna cjelina u prostorijama Škole učenika u privredi u ulici Matije Gupca. Isto tako za prvog ravnatelja postavljen je ravnatelj tadašnje Škole učenika u privredi Dragutin Jovanović.

U prvoj školskoj godini u Tehničku školu upisano je 3 odjela sa 90 učenika.

Tijekom listopada 1963. konstituiran je prvi Školski odbor Centra, a 4. prosinca 1963. godine Školski odbor donosi prvi Statut škole.

Prvi nastavnici zaposleni su na prvoj sjednici Školskog odbora 14. listopada 1963. godine. To su bili: Ivan Gugić, Anica Johler, Josip Mikolić, Josip Musa, Kazimir Pjela i Momčilo Vukić. Škola je tada imala uposleno: 8 profesora, 6 nastavnika, tajnika, računovođu, 2 čistača i kuharicu.

Početkom školske godine 1964./65. dolazi do razdvajanja Škole učenika u privredi i Školskog centra metalsko-elektro struke, te Školski centar preseljava u Lenije u dotadašnje prostorije Ekonomsko-upravne škole. Novim Statutom ukida se Školski odbor i uspostavljaju novi organi upravljanja i samoupravljanja: Savjet Centra, Radna zajednica, Upravni odbor i direktor Školskog centra.

Kako ni u novoj školi nije bilo dovoljno prostora i opreme početkom 1965. godine upućuje se zahtjev za dogradnju novoga krila zgrade.

Školske godine 1965./66. počinje školovanje za zanimanje u građevinskoj struci a Centar mijenja ime u Školski centar metalsko-elektro i građevinske struke.

Važno razdoblje za školu je i školska godina 1967./68. kada se osnova Škola za izobrazbu strojarskih i elektrotehničara iz redova odraslih.

Početak sedamdesetih godina vrijeme je promjena u društveno-političkom sustavu što se odrazilo i na naziv škole koji se mijenja u Školski centar metalsko-elektro i građevinske struke ''Ruđer Bošković'' Vinkovci. To je razdoblje obilježilo i izgradnja vanjskih športskih terena.

Krajem školske godine 1974./75. prestaje djelovati građevinski odjel a uvode se sva odjela opekara.

Slijedeće školske godine uvodi se novi program po kojem su se učenici opredjeljivali za prvo zanimanje tek na kraju drugog pripremnog razreda. Obrazovanje za zanimanje trajalo je jednu do dvije godine.

Školske godine 1976./77. završena je izgradnja vanjskih športskih terena za nastavu tjelesnog odgoja.

Kako se započelo sa školovanjem polaznika u prometnoj struci početkom školske godine 1978./79. novi naziv škole bio je Centar usmjerenog obrazovanja za metalsku, elektro, građevinsku i saobraćajnu struku.

Od 3. travnja 1989. godine novi naziv škole je Centar usmjerenog obrazovanja ''Ruđer Bošković'' Vinkovci. Iste godine započinje i izgradnja novoga dijela školske zgrade za potrebe strojarske struke.

Posljednje promjene uoči Domovinskog rata zbile su se 1991. godine kada se gasi postojanje Centra, a osniva Tehnička škola.

Školske godine 1991./92. nastava nije organizirana na uobičajen način. Ratna zbivanja na području grada Vinkovaca i okolice, onemogućila su normalno i redovito školovanje. Stoga su se učenici Tehničke škole organizirano školovali u Varaždinu, Čakovcu i Ivancu. Ovim programom obuhvaćeno je 250 učenika. Naravno da ovako velik i naporan posao ne bi bio uspješno realiziran bez pomoći prosvetnih djelatnika kako u varaždinskim i čakovečkim školama koji su prihvatili naše učenike, tako i djelatnika naše Škole koji su napustili svoje domove i zajedno sa učenicima uspjeli realizirati nastavni program izvan Vinkovaca. Za učenike koji nisu išli na školovanje, posebnim naporima svih uposlenika, organizirana je nastava po skraćenom programu u periodu od 24. lipnja do 14. kolovoza 1992. godine.

U staroj školskoj zgradi u Lenijama započela je i nova školska godina 1992./93.

Datum koji obilježava značajan pomak u povijesti Tehničke škole je 1. veljače 1993. godine kada je izvršeno dugo očekivano preseljenje u novu školsku zgradu. Posebna je pozornost posvećena uređenju prostora oko nove školske zgrade i uređivanju vanjskih športskih terena.

Danas Škola djeluje u zgradi sa još dvije srednje škole s time da ima svoje učionice i kabinete u desnom krilu zgrade.

Tajništvo
tel/fax: 032/354-615
e-mail: skolarb@skole.t-com.hr 

Ravnateljica
tel: 032/354-070

Pedagog 
tel: 032/354-244

Računovodstvo
tel: 032/354-619

Zbornica
tel: 032/354-620


http://ss-tehnicka-rboskovica-vk.skole.hr/

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font