Glazbena škola Vinkovci


01.rujna 2010. god. Osnovna glazbena škola Josipa Runjanina Vinkovci je pripojena Srednjoj glazbenoj školi Vinkovci. Od tada nova ustanova djeluje pod nazivom Glazbena škola Josipa Runjanina i djeluje na tri lokacije: Istarska 3, Istarska 1a i u prostorijama Ogranaka Matice hrvatske Vinkovci.

16. studenog 2010. gradonačelnik Vinkovaca dr. Mladen Karlić nam je odobrio korištenje prostora veličine 150 m2. u zgradi u Zvonimirovoj 1 (šetalište),tako da sada imamo idealne radne uvijete, pa čak i prostor za širiti djelatnost glazbene škole što je 17. studenog 2010. zatraženo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH. Riječ je o zahtjevu za Odobrenje izvođenja nastavnog plana i programa trube, roga, trombona, viole, violončela, kontrabasa, tambure u srednjem obrazovanju, harmonike i za odobrenjeizvođenja nastavnog plana i programaosnovna škola suvremenog plesa.

Svijest o važnosti stalnog stručnog usavršavanja sve je prisutnija u zbornicama pa tako i u našoj.

U skladu s opisom poslovai radnih zadataka nastavnici kontinuirano kao i dosada idu na stručna usavršavanja, seminare, stručne aktive tako unapređujući svoje metode poučavanja i komunikacije s učenicima.Mislim da smo svim navedenim u ovom trenutku osigurali kvalitetne uvijete za neposredan odgojno-obrazovni rad s vašom djecom.

Živjeti u suvremenom svijetu mnogobrojnih mogućnosti među kojima je potrebno odabrati onu koju smatramo najboljom za svoj daljnji osobni i profesionalni razvoj, veliki je izazov koji pretpostavlja odgovornost i zrelost u donošenjuvažnih životnih odluka.

Nastavnici glazbene škole i ja osobnosmatramopohađanje glazbene škole jednom vrlo važnom životnom odlukom pogotovo ako govorimo o pohađanju srednjeg glazbenog obrazovanja, značivjerojatnogživotnog usmjerenja.

Naziv škole:
Glazbena škola Josipa Runjanina
Ravnatelj:
Darko Domaćinović, prof. 032/339-565
Računopolagatelj:
Marijana Rebić,  tel. i fax. 032/332-354
Tajnik:
Ivica Momić, tel. i fax. 032/332-354
Žiro-račun:
2340009-1110167905
Broj djece šk.god.2009/2010.:
285
Broj odjeljenja šk.god. 2009/2010:
19
Broj računalnih mjesta:
5
Površina škole (m2):
550 m2
Površina dvorane (m2):
Koncertna dvorana – 60 m2
Ukupno pov. škole i dvorane:
550 m2
Površina parcele (m2):
550 m2
Broj školskih zgrada
3

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font