Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca, Vinkovci

Osnovni podaci o ustanovi

 

a) Naziv i sjedište: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA IVANA DOMCA, VINKOVCI

b) Adresa, županija: Antuna Akšamovića 31, Vukovarsko-srijemska

c) Šifra ustanove: 16-088-504

d) Ukupni broj učenika: 797

e) Ukupan broj odjela: 31

f) Ukupan broj djelatnika: 76
1. - nastavnika: 59
2. - stručnih suradnika: 2
3. - administrativno-tehničkog osoblja: 5
4. - pomoćnog osoblja: 10

g) Obrazovna područja - programi i trajanje obrazovanja po programima
1. - za redovne učenike

Obrazovno područje: ekonomija, trgovina i poslovna administracija

Programi:
Ekonomist - Trajanje: 4 godine
Upravni referent - 4 godine
Poslovni tajnik - 4 godine
Prodavač - 3 godine

2. - za odrasle polaznike nemamo obrazovanje odraslih


http://ss-ekonomska-vk.skole.hr/

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font