Drvodjelska tehnička škola Vinkovci


Osnivanje obrtničke škole u Vinkovcima datira od 1886. godine Naredbom kraljevske zemaljske vlade,odjela za bogoštovlje i nastavu.

1921. godine prvi put se spominju obrtnička zanimanja u području obrade drva i to: bačvar,kolar,tesar,sitar i stolar.

1946. godine stručno produžne škole mijenjaju naziv u škole učenika u privredi koje stvaraju kvalificiranu radnu snagu za potrebe zanatstva i industrije .

1974. godine škola dobiva naziv Školski centar za stručne kadrove u privredi "Silvije Strahimir Kranjčević".Upravo iz tog centra izdvojila se Drvodjelska tehnička škola kao zasebna škola s odjeljenjima drvodjelske struke.

Drvodjelska tehnička škola Vinkovci osnovana je 05.lipnja 1991. godine, a odobrenje za rad škola dobiva  od Ministarstva prosvjete i športa 02.veljače 1993. godine.Za prvog ravnatelja kole imenovan je profesor  Željko Štefanac koji posao ravnatelja obnaša  od 1991.  do 1996. godine  18.siječnja  1993. godine škola se useljava  u novu  školsku zgradu s još dvije srednje škole.

Školske 1992./93. od kako škola samostalno djeluje,upisano je 285 učenika u 11 odjeljenja i to     5 odjeljenja drvodjelskih tehničara i 6 odjeljenja stolara.Škola je te godine imala 11 zaposlenih djelatnika i 9 vanjskih suradnika (stručne predmete su opredavali vanjski suradnici iz DI Spačva).

Školske 1993./94. godine upisuje se i pola odjeljenja drvotokara uz postojeće stolare i drvodjelske tehničare.

Školske 2000./01. godine po prvi put se upisuju učenici za zanimanje drvodjelski tehničar-dizajner.

Školske 2005./06.godine po prvi put se upisuju učenici za zanimanje drvodjelski tehničar - restaurator.


Drvodjelska tehnička škola Vinkovci, osnovana je Odlukom IV SO Vinkovci, 05. lipnja 1991. godine, a odobrenje za rad škola je dobila 02. veljače 1993. godine, KLASA: 602-03/92-0l-1336, UR.BROJ: 532-02-2/1-92-02.
 
Škola je kao pravni sljedbenik ŠCZSKUP "Silvije Strahimir Kranjčević", a u dijelu u kojem obrazuje učenike u zanimanjima za drvnu struku registrirana kao samostalna kod Okružnog privrednog suda Osijek, broj reg. uloška registarskog suda Tt-96/413-2, oznaka upisnika suda MBS 030008971 od 24. lipnja 1996. godine.


Drvodjelska tehnička škola  
Stanka Vraza 15
32100 Vinkovci

Telefon/fax: 032/354-617 
Telefon: 032/354-069
Žiro-račun: 2340009-1110302527 
   
Ravnateljica: Ljerka Spajić 
Tajnica: Evica Spajić
Računopolagatelj: Vesna Štefanac 
Matični broj škole: 0334731
Šifra u Ministarstvu: 16-088-506 
E-mail: ss-vinkovci-506@skole.t-com.hr

http://ss-drvodjelska-tehnicka-vk.skole.hr/

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font