Proračun Grada Vinkovaca

Proračun predlaže Gradonačelnik Grada Vinkovaca, kao izvršno tijelo, a donosi ga Gradsko vijeće Grada Vinkovaca, kao predstavničko tijelo i to većinom glasova svih članova Vijeća.


PRORAČUN GRADA VINKOVACA ZA 2019. GODINU


15.10.2018.

Nacrt prijedloga proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu i projekcije Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2020.-2021. godinu

14.11.2018.

Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu

Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2019. godinu i projekcije Proračuna Grada Vinkoaca za razdoblje 2020.-2021.

31.12.2018.

Proračun Grada Vinkovaca za 2019. godinu i projekcija Proračuna za razdoblje 2020.-2021. godinu

17.06.2019.

Prve izmjene i dopune proračuna Grada Vinkovaca za 2019. godinu


PRORAČUN GRADA VINKOVACA ZA 2018. GODINU


17.06.2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu


09.10.2017.

Nacrt proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu i projekcija proračuna za razdoblje 2019.-2020. godinu

09.11.2017.
Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu

Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu i projekciju Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2019.-2020. godine


14.11.2017.

Odluka o izvršavanju proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu

Odluka o Proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu i projekciju Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2019.-2020. godine


10.04.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu


12.06.2018.

Odluka o godišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2017. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu


23.10.2018.

Odluka o polugodišnjem izvršenju Proračuna Grada Vinkovaca za 2018. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu


21.12.2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Vinkovaca za 2018. godinu