Eko edukacije

Naziv projekta: Eko edukacije

Nositelj projekta: Grad Vinkovci

Partneri projekta : Općina Nuštar i Općina Jarmina

Ukupna vrijednost projekta: 1.089.256,98

Trajanje projekta: 06.kolovoza do 06. veljače 2020 godine.

Cilj projekta:

Cilj  projekta je izgraditi svijest ciljane skupine o važnosti odgovornog  postupanja s komunalnim otpadom, s posebnim naglaskom na sprečavanje  nastajanja otpada, što je odraz otpada u kućanstvu, kućnog kompostiranja  i upotrebe predmeta s smanjenom količinom otpada koja se odlaže na  odlagalište grada.

Kratki opis projekta:

Provedba  Programa izobrazbe – informativne aktivnosti o održivom gospodarenju  otpadom u okviru Operativnog programa “Konkurentnosti i kohezija”. Sporazum o udruživanju u dokazu projekta suučesnicima i općinama Nuštar i Jarmina.

Kontakt osoba:

Marina Hodak Domaćinović 
Broj telefona: +385 340 030