Objavljeno u Službene obavijesti, 01.03.2023.

Poziv za uključivanje u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027.

UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, 

FONDOVE EUROPSKE UNIJE I IMOVINU                            

KLASA: 302-02/21-01/02 

URBROJ: 2196-4-5-23-14

Vinkovci,  01. ožujka 2023. godine

      

 

 

Predmet:        Poziv za uključivanje u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027.

 

 

Strategija razvoja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. (SRUP Vinkovci) predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnoga razvoja koji služi kao multisektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanog područja Vinkovci kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.-2027. Urbano područje Vinkovci čine gradovi Vinkovci i Otok, te općine Andrijaševci,  Ivankovo, Jarmina, Nuštar, Nijemci, Privlaka, Stari Jankovci, Stari Mikanovci i Vođinci. Grad središte Urbanog područja Vinkovci je Grad Vinkovci, ujedno i nositelj izrade SRUP-a Vinkovci.

Cilj SRUP-a Vinkovci je utvrđivanje zajedničkih smjerova razvoja Urbanog područja Vinkovci, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja te olakšavanje provedbe zajedničkih projekata. Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donijelo je Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., a čija je svrha pružiti upute urbanim područjima tijekom definiranja i uspostave urbanih područja, tijekom izrade strategija razvoja urbanih područja te njezinog praćenja, provedbe i vrednovanja.

SRUP Vinkovci predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma, tj. mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u razdoblju 2021.-2027. u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. ITU mehanizam ima za cilj razvijati funkcije, infrastrukturu, usluge i sadržaje potrebne za stvaranje kvalitetnije poveznice gradskih i ruralnih prostora u urbanu cjelinu. Pritom se naglasak stavlja na integriranje razvoja funkcionalno povezanih administrativnih jedinica, integriranje razvoja projekata iz različitih sektora unutar urbanih područja, integriranje istih ili sličnih projekata na različitim lokacijama unutar urbanog područja i integriranje projekata iz više različitih fondova.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine", broj 25/13 i 85/15) Grad Vinkovci provodi savjetovanje s javnošću o Nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Urbanog područja Vinkovci za razdoblje 2021.-2027. u razdoblju od 01.- 31. ožujka 2023. godine.  

Cilj provođenja savjetovanja je upoznavanje javnosti s Nacrtom SRUP-a Vinkovci te dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga od strane zainteresiranih stanovnika sa cijelog Urbanog područja Vinkovci.

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje kao i sam Nacrt SRUP-a, nalaze se na službenim internetskim stranicama Grada Vinkovaca https://grad-vinkovci.hr/hr/savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnoscu/otvorena-savjetovanja

Svoj doprinos javnom savjetovanju moguće je dostaviti isključivo putem priloženog obrasca  zaključno do 31. ožujka 2023. godine na adresu Grad Vinkovci, Upravni odjel za investicije, fondove Europske unije i imovinu, Bana Jelačića 1 32100 Vinkovci ili na e-mail itu-tehnickotajnistvo@vinkovci.hr, također putem obrasca.

Stoga, pozivamo sve stanovnike Urbanog područja Vinkovci da se uključe u proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i na taj način daju doprinos razvitku Urbanog područja Vinkovci. 

 

Unaprijed Vam zahvaljujem i srdačno Vas pozdravljam.

 

S poštovanjem, 

 

 

            PROČELNICA:

Katarina Vučić, mag.oec.

 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font