Objavljeno u Službene obavijesti, 14.09.2023.

Poziv za 20. sjednicu Gradskog vijeća 22. rujna (petak) 2023. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 024-01/23-01/01

URBROJ: 2196-4-1-23-20

Vinkovci, 20. 9. 2023.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  20. sjednicu Gradskog vijeća za dan 22. rujna (petak) 2023. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

            

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Vinkovci za 2022. godinu.

IZVJESTITELJ: Krešimir Jelić, mag.ing. aedif., Zapovjednik

 1. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Agencije za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA d.o.o. za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA: Danijela Slipčević, mag. oec., direktorica

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ.spec.oec., pročelnica Upravnog

odjela za kulturu i turizam

 1. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA: Marija Liščić Drmić, univ.spec.oec.

 1. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje i korištenje nekretnine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur., zamjenica pročelnice Upravnog

odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu

 1. Prijedlog Odluke o darovanju pokretnina u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Prijedlog Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Vinkovaca za 2022. godinu.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Vinkovaca, u poljoprivredne svrhe.

IZVJESTITELJICA:  Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

IZVJESTITELJICA:  Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste.

IZVJESTITELJICA:  Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Prijedlog Odluke o davnju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području grada Vinkovaca (I. i II. koncesijsko područje)

IZVJESTITELJ: Marko Dujmić, dipl. ing., pročelnik Upravnog odjela komunalnog

    gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o pristupanju grada Vinkovaca UDRUZI Lokalna akcijska grupa u ribarstvu i akvakulturi Dunav Sava.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Gradskog muzeja Vinkovci.

IZVJESTITELJ: Mario Dražić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja

 1. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Vinkovaca Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju.

IZVJESTITELJ: Davor Mecanović, mag.iur., pročelnik Upravnog odjela za prostorno

     uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 1. Prijedlog Odluke o dokapitalizaciji društva HNK „CIBALIA“ š. d. d.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., gradonačelnik

 1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine.

IZVJESTITELJ: Ivan Bosančić, mag. oec., gradonačelnik

 1. Aktualna pitanja.

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.