Objavljeno u Službene obavijesti, 28.11.2023.

Poziv za 22. sjednicu Gradskog vijeća 05. prosinca (utorak) 2023. godine u 10 sati

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 021-05/21-01/01

URBROJ: 2196-4-1-23-22

Vinkovci,  28. 11. 2023.

 

 

Temeljem članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/21, 5/21 i 11/21)  sazivam  22. sjednicu Gradskog vijeća za dan 

 

                        5. prosinca (utorak) 2023. godine u 10,00 sati

U VELIKOJ GRADSKOJ VIJEĆNICI, Bana Jelačića 1, Vinkovci

 

Za sjednicu predlažem sljedeći 

 

D N E V N I   R E D

            Skraćeni zapisnik

 1. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec., pročelnica Upravnog odjela

                                  za proračun i financije

 1. Prijedlog Odluke o Proračunu Grada Vinkovaca za 2024. godinu i projekcija Proračuna Grada Vinkovaca za razdoblje 2025.-2026. godine.

IZVJESTITELJICA: Sanja Lozić, dipl. oec.

 1. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ., pročelnik Upravnog odjela

                             komunalnog gospodarstva i uređenja grada

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Programa obavljanja komunalne djelatnosti hvatanja i zbrinjavanja životinja bez nadzora te uklanjanja uginulih životinja s javnih površina za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ:  Marko Dujmić, dipl. ing. građ.

 1. Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela

društvenih djelatnosti

 1. Prijedlog drugih Izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Vinkovaca za 2023. godinu.

IZVJESTITELJICA:  Andrea Vinković, dipl. iur.

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Vinkovaca za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ: Mario Jurić, mag. iur., predsjednik Zajednice športskih udruga

    Grada Vinkovaca

 1. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec., pročelnik Upravnog odjela gospodarstva

 1. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJ: Hrvoje Niče, mag. oec.

 1. Prijedlog Odluke o davanju u zakup sportske građevine u vlasništvu Grada Vinkovaca.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur., zamjenica pročelnice Upravnog

odjela za investicije, fondove Europske unije i imovinu

 1. Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi.

IZVJESTITELJICA: Marina Šimić Karaula, mag. iur.

 1. Aktualna pitanja.

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med.

 

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font