Objavljeno u Službene obavijesti, 06.10.2020.

Odluka o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Poduzetnički inkubator

GRADONAČELNIK

KLASA: 302-02/20-01/04

URBROJ: 2188/01-02-20-64

Vinkovci, 05. listopada 2020. godine

 

 

            Gradonačelnik Grada Vinkovaca temeljem članka 12. Programa poticanja poduzetništva na području Grada Vinkovaca za 2020. godinu („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 3/20 i 4/20), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), i članka 47. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 8/09, 1/13 i 2/18 ), donosi

 

 

 

ODLUKU

o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Poduzetnički inkubator

 

 

Članak 1.

 

            Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Poduzetnički inkubator, objavljen je 04. ožujka 2020. godine. Rok za podnošenje prijava je 1. prosinca 2020. godine.

 

 

Članak 2.

 

            Dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. Godinu - Poduzetnički inkubator odobrava se kako slijedi:

 

R.br.

NAZIV

1.

CENTAR ZDRAVOG ŽIVOTA, obrt za usluge, proizvodnju i trgovinu

 

 

 

Članak 3.

 

            Grad Vinkovci će sa svim Korisnicima potpora zaključiti Ugovor o dodjeli bespovratnih potpora iz Proračuna Grada Vinkovaca za 2020. godinu. Ugovorima će se regulirati međusobni odnosi kao i prava i obveze ugovornih strana.

 

Članak 4.

 

            Protiv Odluke o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Poduzetnički inkubator žalba nije dopuštena.

 

Članak 5.

 

            Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Grada Vinkovaca www.grad-vinkovci.hr.

 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNIK

                           Ivan Bosančić, mag.oec.

Odluka o dodjeli potpora iz Programa poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca za 2020. godinu - Poduzetnički inkubator - Centar zdravog života

Pristupačnost
Kontrast
Sivi tonovi
Povećajte font
Smanji font