Nacionalne manjinePrema podacima popisa stanovništva iz 2001. godine u Vinkovcima živi 2.513 pripadnika srpske nacionalne manjine što iznosi 7% stanovništva Grada Vinkovaca. Od nacinonalnih manjina najviše su zastupljeni još i Mađari sa 0,59%, Romi 0,32% i Rusini 0,26 %.
 

Albanci
86
0,24
Austrijanci
2
0,01
Bošnjaci
62
0,17
Bugari
3
0,01
Crnogorci
21
0,06
Česi
12
0,03
Mađari
212
0,59
Makedonci
34
0,09
Nijemci
30
0,08
Poljaci
3
0,01
Romi
114
0,32
Rumunji
1
0,00
Rusi
4
0,01
Rusini
93
0,26
Slovaci
38
0,11
Slovenci
39
0,11
Srbi
2.513
7,00
Talijani
1
0,00
Turci
0
0,00
Ukrajinci
13
0,04
Vlasi
0
0,00
Židovi
3
0,01
Ostali
83
0,23
Nisu se izjasnili u smislu
nacionalne pripadnosti
526
1,46
Nepoznato
61
0,17

Izvor: Popis stanovništva 2001.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font