Konačni rezultati

IZBORNO POVJERENSTVO 

ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

MJESNIH ODBORA GRADA VINKOVACA

KLASA: 013-06/19-01/01

URBROJ: 2188/01-05-19-57

Vinkovci, 02. svibnja 2019. 

 

 

 

O B A V I J E S T

o konačnim rezultatima izbora

za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca

 

            Izborno povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca je u smislu članka 48. i 49. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca (“Službeni glasnik” Grada Vinkovaca broj 2/15.) pravovremeno utvrdilo i objavilo rezultate izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca održanih dana 28. travnja 2019. godine, te su rezultati izbora postali konačni dana 02. svibnja 2019. godine za članove vijeća mjesnih odbora:

 

 1. Lenije
 2. Stjepan Radić
 3. Centar
 4. Kolodvor
 5. Dvanaest redarstvenika
 6. Vinkovačko Novo Selo
 7. Lapovci
 8. Ban Jelačić
 9. Zagrebački blok
 10. Slavija
 11. Mala Bosna
 12. Mirkovci

 

PREDSJEDNIK

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.