Izbori za vijeća mjesnih odbora

GRADSKO VIJEĆE                                                                                    

KLASA: 012-02-05/23-01/01

URBROJ: 2196-4-1-23-2

Vinkovci, 4. 4.  2023. 

 

            Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj 17.  sjednici održanoj dana  04. travnja  2023. godine na temelju članka 61a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 144/12., 19/13., 137/15., 98/19 i 144/20, članka 95. stavak 1. Statuta Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 2/21), te članka 4. stavak 1. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca br. 2/15.)  donosi

 

 

O D L U K U

o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca

 

 

I.

            Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Vinkovaca i to za:

 1. Vijeće Mjesnog odbora „Lenije“,
 2. Vijeće Mjesnog odbora „Stjepan Radić“,
 3. Vijeće Mjesnog odbora „Centar“,
 4. Vijeće Mjesnog odbora „Kolodvor“,
 5. Vijeće Mjesnog odbora „Dvanaest redarstvenika“,
 6. Vijeće Mjesnog odbora „Vinkovačko Novo Selo“,
 7. Vijeće Mjesnog odbora „Lapovci“,
 8. Vijeće Mjesnog odbora „Ban Jelačić“,
 9. Vijeće Mjesnog odbora „Zagrebački blok“,
 10. Vijeće Mjesnog odbora „Slavija“,
 11. Vijeće Mjesnog odbora „Mala Bosna“,
 12. Vijeće Mjesnog odbora „Mirkovci“.

 

II.

          Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 7. svibnja 2023. godine.

 

 

 

III.

            Obvezatne upute, obrasci i akti povjerenstva objavljuju se na internetskoj stranici Grada i oglasnim pločama mjesnih odbora.

 

IV.

            Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Vinkovaca.

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Mladen Karlić, dr. med., v. r.

Za točnost:

TAJNIK GRADSKOG VIJEĆA

Zlatko Dovhanj, dipl. iur.

 

 

 

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font