Sastav gradskog vijeća

Predsjednik:

 • Mladen Karlić - (HDZ)

Potpredsjednik:

 • Marinko Lukenda - (HSU)

Članovi:

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ):

 • Ilija Cota
 • Sanja Kalaica
 • Petar Šimić
 • Zrinka Grgljanić Đaković
 • Mario Dražić
 • Vladimir Ćirić
 • Mirela Fabijan
 • Željko Raguž
 • Zlatko Jurišić

Hrvatska narodna stranka (HNS):

 • Mirna Krajina Andričević

Hrvatska stranka umirovljenika (HSU):

 • Borislav Manojlović

Most nezavisnih lista (MOST):

 • Darko Posarić
 • Ivana Popović
 • Robert Rihtar
 • Damir Jakšić
 • Josip Krajinović

Hrvatska seljačka stranka (HSS):

 • Davor Vukovac

Hrvatska stranka prava dr. Ante Starčević (HSP AS):

 • Tomislav Miličević

Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP):

 • Damir Rimac
 • Marija Bekavac
 • Davor Benić
 • Nataša Čopčić

Blok umirovljenici zajedno (BUZ):

 • Ivan Colarić