Služba za protokol i informiranje

Služba za protokol i informiranje u svom djelokrugu obavlja organizacijske i stručno administrativne poslove za potrebe odnosa s javnošću, organizira konferencije za novinare, izrađuje i šalje priopćenja vezana uz aktivnosti Gradske uprave, organizira obilježavanje nacionalnih praznika i važnijih datuma u povijesti grada i županije, organizira različite manifestacije, primanja i svečane susrete, protokolarne aktivnosti vezane uz gradske dužnosnike i gradsku upravu. Skrbi se o suradnji između Grada Vinkovaca i ostalih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, Europskoj uniji i svijetu, održava kontakte s gradovima prijateljima, organizira posjete diplomatskih predstavnika i međunarodnih institucija.


1. Katarina Alduk struč.spec.rel.int., pročelnica
katarina.alduk@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-237

2. Franjo Sorčik stručni referent za upravno tehničke poslove
franjo.sorcik@vinkovci.hr
Telefon: 099 527 39 59

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font