Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom i mjesnu samoupravu u okviru svojih prava i dužnosti vodi brigu o gradskoj imovini, priprema i provodi odluke i druge opće akte za gradsko Vijeće i izvršno tijelo koje se odnose na promet i upravljanje gradskim nekretninama, vodi evidenciju o nekretninama u vlasništvu Grada, provodi akte u zemljišnim i katastarskim knjigama.

Mjesni odbori kao najniži oblik mjesne samouprave predlažu i rješavaju potrebe neophodne za svakodnevni život i rad građana svog područja, putem upravnih ureda Grada koji su uspostavljeni kao izdvojeni dijelovi gradske uprave.

 Upravni uredi obavljaju poslove komunalnog redarstva te druge zadatke i poslove određene aktom gradskog Vijeća i izvršnog tijela.

 Mrežu Upravnih ureda utvrđuje izvršno tijelo svojim posebnim aktom, u skladu sa Statutom grada.

 Odjel ima dva odsjeka: Odsjek za imovinske poslove i Odsjek za mjesnu samoupravu.

 

1. MARINA ŠIMIĆ KARAULA, mag. iur.,  Pročelnica
 
 
marina.simic.karaula@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-231

2. MARICA VIDIĆ, zamjenica pročelnika
marica.vidic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-215

Odsjek za imovinske poslove

3. ANA KIŠ, viši stručni suradnik za imovinske poslove
ana.kis@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-223

 4. JOSIP TADIĆ, stručni referent za stambene poslove
josip.tadic@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-225

 Odsjek za mjesnu samoupravu
5. ZVONIMIR DŽEPINA, pomoćnik pročelnika –
voditelj Odsjeka za mjesnu samoupravu
zvonimir.dzepina@vinkovci.hr
Telefon: 032/337-213

 referenti za mjesnu samoupravu u upravnim uredima mjesnih odbora:

6. KATICA IVANKOVIĆ, MO „Lenije“, H. Vukčića Hrvatinića 50
katica.ivankovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/306-496

7. RUŽICA PERICA, MO „S. Radić“, M. Gupca 21A
ruzica.perica@vinkovci.hr
Telefon: 032/364-068

8. MARIJA VESELČIĆ, MO „Centar“, Glagoljaška 13
marija.veselcic@vinkovci.hr
Telefon: 032/331-635

9. MANUELA GOLUŽA, MO „Kolodvor“, Kralja Zvonimira 101
manuela.goluza@vinkovci.hr
Telefon: 032/308-221

10. BLAŽENKA KALAICA ĐUKIĆ, MO „12 Redarstvenika“, 12. redarstvenika 1 a
blazenka.kalaica.dukic@vinkovci.hr
Telefon: 032/303-345

11. KREŠIMIR GRANIĆ, MO „V. N. Selo“, Školska 42
kresimir.granic@vinkovci.hr
Telefon: 032/357-791

12. BLAŽENKA ALERIĆ, MO „Lapovci“, Matice hrvatske 8
blazenka.aleric@vinkovci.hr
Telefon: 032/303-664

13. BRANKA PEZEROVIĆ, MO „Ban Jelačić“, Bana Jelačića 11
branka.pezerovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/332-489

14. SUZANA ŠIMUNOVIĆ, MO „Zagrebački blok“, M. Brašnića 2A
suzana.simunovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/369-978

15. KOVILJKA RUPČIĆ, MO „Slavija“, Šokački šor 1
koviljka.rupcic@vinkovci.hr
Telefon: 032/366-920

16. ANICA ZULUMOVIĆ, MO „Mala Bosna“, V. Gortana 25B
anica.zulumovic@vinkovci.hr
Telefon: 032/619-250

 17. KRISTINA JURKOVIĆ-MITROVIĆ, MO „Mirkovci“, Mirkovci, Dunavska 1
kristina.jurkovic-mitrovic@vinkovci.hr 
Telefon: 032/325-066

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font
-->