Javna rasprava PRŠI

Javna rasprava o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vinkovaca 

 

Grad Vinkovci je nositelj projekta Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vinkovaca, koji obuhvaća područja slijedećih jedinica lokalne samouprave: Grad Vinkovci te Općine Andrijaševci, Ivankovo, Jarmina, Markušica, Stari Mikanovci, Vođinci, Privlaka, Stari Jankovci i Tordinci. Projekt se provodi u okviru Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP), sukladno kojem će se prijaviti na natječaj za sufinanciranje od strane fondova Europske unije. Projektom se planira izgradnja otvorene pristupne mreže elektroničkih komunikacija sljedeće generacije (NGA).

 

Sukladno strukturnim pravilima ONP-a, nositelj projekta s danom 17.05.2018. pokreće postupak javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vinkovaca. Svi podaci i očitovanja operatora i drugih zainteresiranih strana primati će se zaključno do 16.06.2018. putem elektroničke pošte, na adresu: javna.rasprava.NGA@vinkovci.hr

 

Dokumenti vezani uz javnu raspravu dostupni su na slijedećim poveznicama:

 

1. Obavijest o pokretanju javne rasprave o projektu Razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa na području Vinkovaca (poveznica) 

2. Nacrt PRŠI (poveznica) 

3. Prilog 3 nacrta PRŠI (poveznica) 

4. Obrazac za sudjelovanje u javnoj raspravi (poveznica) 

5. Izvješće o provedenom postupke javne rasprave (poveznica)