Energetski infrastrukturni sustav

Energetski infrastrukturni sustav

a) Plinoopskrba

Na području grada Vinkovaca kontinuirano se radi na izgradnji plinoopskrbnog distribucijskog

sustava od druge polovice 80-tih godina prošlog stoljeća. Do 90-tih usvojen je osnovni izgled

budućeg sustava i realizirani su pojedini dijelovi tog sustava. Vrijeme nakon Domovinskog rata

je vrijeme velikih investicija u plinoopskrbi, tako da za sadašnji izgled plinoopskrbnog sustava

Vinkovaca možemo reći da je okončano vrijeme velikih zahvata.

Postojeći sustav plinoopskrbe uključuje tri nivoa tlaka u vodovima-visoki (6 bar), srednji (3 bar)

i niski 100mbar).

Osnovicu cijelog sustava čini visokotlačni prsten na koji su priključene redukcijske stanice u

gradu te većina industrijskih potrošača. Izvor napajanja plinskog visokotlačnog prstena je

visokotlačni magistralni plinovod Slavonski Brod-Vinkovci-Vukovar te (još uvijek) plinovod

Đeletovci-Vinkovci. VT prsten je na veledistribucijsku mrežu priključen na dva mjesta.

Preko vinkovačkog visokotlačnog prstena opskrbljuju se srednjetlačne mreže naselja u općini

Nuštar, Markušica, Tordinci, Jarmina

Plinske redukcijske postaje za široku potrošnju su kapaciteta cca 2.000 m3/h, maksimalnog

ulaznog tlaka 6 bar pretlaka i minimalnog 2 bar pretlaka. Izlaznim tlakovima od 100 mbar do

maksimalno 3 bar opskrbljuje se kompletna široka potrošnja (domaćinstva i manji komunalni

potrošači) preko srednjetlačne i niskotlačne mreže.

Od projektom određenih plinskih stanica do sada su izgrađene RS Kanovci, RS Sajmište, RS

Lapovci.

b) Elektroenergetika

Elektroenergetska mreža grada Vinkovci obuhvaća građevine prijenosnih i distribucijskih

naponskih razina. Glavna napojna točka je postojeća trafostanica 110/35/10 kV Vinkovci koja

je locirana izvan građevinskog područja uz sjeveroistočni dio Grada.

Dodatna napajanja su iz pravca Vukovara, Đakova i Nijemaca na 35 kV naponskoj razini.

Prijenos električne energije

Postojeći dalekovodi prijenosa električne energije koji dijelom prelaze preko građevinskog

područja grada Vinkovci su:

- DV 110 kV Đakovo-Vinkovci,

- DV 110 kV Vinkovci-Županja.

Distribucija električne energije

Postojeća elektrodistribucijska mreža u Gradu obuhvaća građevine na naponskim razinama

od 35 kV, 10(20) kV i 0,4 kV.

Na 35 kV naponskoj razini mreža sadrži sljedeće građevine:

- TS 35/10 kV-Vinkovci 1,

- TS 35/10 kV-Vinkovci 2,

- TS 35/10 kV-Vinkovci 3,

- KB 35 kV TS Vinkovci 1-TS Vinkovci 2,

- KB 35 kV TS Vinkovci 1-TS Vinkovci 3,

- KB 35 kV TS Vinkovci 2-TS Vinkovci 3,

- KB 35 kV TS Vinkovci 3-do DV 35 kV za Mikanovce,

- DV 35 kV TS Vinkovci 2-TS Cerna,

- DV 35 kV TS Vinkovci 1-TS Vinkovci 2 (nije u ispravnom stanju).

Na 10(20) kV naponskoj razini distribucijska mreža je kontinuiranim razvojem građena u

skladu s tehnološkim razvojem i potrebama za električnom energijom u pojedinim razdobljima

te su trenutno u uporabi trafostanice tipa: ŽSTS, BST, PTTS, KTS i MBTS, koje su povezane s

glavnim napojnim točkama (TS) i međusobno nadzemnim i/ili kabelskim 10(20) kV

dalekovodima.

Niskonaponska 0,4 kV mreža Grada izgrađena je s podzemnim kabelskim vodovima i

nadzemnim neizoliranim vodičima (zračna mreža) vođenim po krovovima s krovnim stalcima.

Dio zračne niskonaponske (NN) mreže već je zamijenjen samonosivim kabelskim snopom

(SKS), vođenim po krovovima s krovnim stalcima ili po betonskim stupovima.

Javna rasvjeta

Javna rasvjeta izgrađena je u svim glavnim ulicama Grada. U preostalim ulicama izgradnja tek predstoji.

c) Toplinska mreža

Na području Grada do sada su potrošači toplinske energije svoje potrebe za toplinskom

energijom rješavali pojedinačno svaki za sebe.

Sustavnog rješavanja opskrbe toplinskom energijom izgradnjom centraliziranog toplinskog

sustava do sada nema. Postoje samo termoenergetske jedinice (kotlovnice) koje su izgrađene

za opskrbu toplinskom energijom građevine za koju je izgrađena.

Pristupačnost
Kontrast
Povećajte font
Smanji font